Informacja dyrektora szkoły – zebrania z rodzicami

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 23.01.2019 r. (wyjątkowo w środę):

  • o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas,
  • o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców i Stowarzyszenia „Jedynka” w sali 206.