Informacja w sprawie obiadów dla uczniów

Od 11.09.2017 r. istnieje możliwość wykupienia obiadów dla uczniów w cenie 10 zł. za obiad (zupa, drugie danie, kompot) w bufecie szkolnym.
Wpłaty za obiady należy dokonywać tak, aby była widoczna na koncie ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zamawiane obiady.

W tytule wpłaty należy dokładnie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę np. IIC GM lub IC LO oraz dni np. pn-pt czyli pełny tydzień lub pn., śr., czw. czyli tylko 3 dni w tygodniu. Nieobecność ucznia należy zgłosić telefonicznie lub sms do godz.8.00 danego dnia w celu dokonania odliczenia kwoty za obiad oraz zmiany ilości zamawianych obiadów.

KRIS-BAR
Homik Krzysztof, tel.
501 481 889.
Konto:
ING 62 1050 1285 1000 0092 1970 7529.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod podanym numerem telefonu.
W miesiącu wrześniu kwota za obiady licząc od 11.09 wynosi 150 zł, wpłaty należy dokonać do 8 września.