INWESTUJEMY W TALENTY!

image001

INWESTUJEMY W TALENTY!
Aż 49 uczniów naszej szkoły ze stypendiami Województwa Śląskiego w ramach projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja”.

image003

49 TALENTÓW Z JEDYNKI

Z 629 stypendiów przyznanych w ramach projektu "ŚLĄSKIE. INWESTUJEMY W TALENTY - III EDYCJA", będącego częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, aż 49 przypadło w udziale naszym uczniom! Ideą całego przedsięwzięcia jest wspieranie procesu edukacji młodych osób, dzięki czemu także nasi uczniowie będą mogli nadal rozwijać swoje liczne talenty. Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Przypominamy, że kwota stypendium wynosi 5000 zł.