Jakub Kos i Przemysław Nowakowski laureatami francuskojęzycznego konkursu „Belgijskie rendez – vous”

Jakub Kos z IIA i Przemysław Nowakowski z IDp zajęli III miejsce w interdyscyplinarnym konkursie „Belgijskie rendez – vous. Moja podróż po Walonii i Brukseli”. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością cywilizacji Belgii, przedstawić przygotowaną wcześniej prezentację n. t. twórcy Smerfów i wziąć udział w rozmowie z Marie Giraud (lektorką francuskiego z UJ).

Wszystkie zadania wykonywali po francusku.

Konkurs odbył się 12.12.2019 i został zorganizowany przez Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej (dawne Kolegium Języków Obcych) we współpracy z Przedstawicielstwem Generalnym Walonii-Brukseli w Warszawie, które ufundowało nagrody.