Jesteśmy złotą szkołą w rankingu Perspektywy 2018 !!!

Z dumą informujemy, iż nasza szkoła – I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach – w XX Ogólnopolskim Rankingu Liceów Perspektywy 2018 zajęła 100 miejsce w Polsce, 7 w województwie śląskim i 1 w Gliwicach.

W rankingu szkół olimpijskich zajęliśmy 82 miejsce, natomiast w rankingu maturalnym 104 miejsce w Polsce.

W badaniach uwzględniono 2195 liceów polskich, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie – z języka polskiego i matematyki – zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych. Były to protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W rankingu zostały uwzględnione wyniki 52 ogólnopolskich olimpiad, które zostały podzielone na trzy grupy: zwalniające z egzaminu maturalnego, pozostałe olimpiady krajowe oraz olimpiady międzynarodowe.

Kryterium: matura z przedmiotów obowiązkowych uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języków obcych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Matura z przedmiotów dodatkowych uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych.

Ranking ten niestety nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

Nasza szkoła otrzymała tytuł: „Złotej Szkoły 2018”. Tytuł ten przysługuje szkołom, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2018 zajęły miejsca: 1-100.

Gratulujemy sukcesu również innym gliwickim liceom, które znalazły się w rankingu: V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi (163 miejsce) oraz Liceum Filomata (201 miejsce).