Kalendarz w każdej klasie

W tym roku już po raz dwunasty została zorganizowana, wspólnie ze Stowarzyszeniem przyjaciół Chorych „Hospicjum”, akcja „Kalendarz w każdej klasie” na rzecz Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. 1567 hospicyjnych kalendarzy zagościło na terenie 56 placówek oświatowych. Wszystkim konkursom - literackiemu, recytatorskiemu, formule wywiedzione ze słowa oraz plastycznemu - towarzyszyły słowa Aelredo di Rievaulx:

„Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu.”

W tegorocznych konkursach wzięli udział uczniowie z 12 gliwickich szkół: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 9, Gimnazjum Nr 19, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14, II LO, IV LO, V LO, VIII LO, ZSM-E, ZSE-T.

Dnia 28 stycznia 2015 r. w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” w Gliwicach odbyło się spotkanie, którego celem było podsumowanie tegorocznej akcji oraz rozdanie nagród wieńczących konkursy. W spotkaniu uczestniczył autor hospicyjnych kalendarzy pan Zygmunt Suchański, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pan Artur Pakosz, koordynatorka hospicyjnego wolontariatu pani Aneta Korzuśnik - Nowak, dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego pan Jacek Tarkota, pani metodyk ds. języka polskiego pani Emilia Piwowar, kierownik sekcji aktorskiej teatru „Wit-Wit” pan Stanisław Witomski, a także dyrektor ZSOE pani Jolanta Piecuch oraz dyrektor ZSO Nr 10 pan Damian Kołtun. W trakcie spotkania zostały odczytane nagrodzone prace literackie, laureaci konkursu recytatorskiego zaprezentowali teksty, których przedstawienie zostało dodatkowo nagrodzone szczerymi brawami.

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy zadbali o jego oprawę artystyczną, a także pani Hannie Paszek oraz członkom Szkolnego Koła Wolontariatu za pomoc w jego organizacji (szczegółowe informacje znajdują się w gazetce Szkolnego Koła Wolontariatu). Serdecznie dziękuję również Radzie Rodziców za wsparcie finansowe tegorocznej akcji.

Organizatorka konkursów towarzyszących akcji Joanna Olesińska

img1 (1)img2 (1)img3 (1)img4