KATARZYNA MAZUR Z KLASY IIIA LICEUM FINALISTKĄ XLIX OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Szczęśliwa finalistka przed Pałacem Staszica w Warszawie,  siedzibą Instytutu Badań Literackich PAN, organizatora Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Od 4 do 6 kwietnia w Konstancinie pod Warszawą i w Warszawie  odbywały  się zawody finałowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.  Wzięła w nich udział uczennica klasy IIIA politechnicznej Katarzyna Mazur i uzyskała tytuł finalistki.

Oznacza to, że Kasia jest zwolniona  z egzaminu maturalnego z języka polskiego i uzyskała już wynik trzy razy po 100% na świadectwie maturalnym  z trzech egzaminów z języka polskiego,  pisemnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z egzaminu ustnego.

Do szkolnego etapu olimpiady przystąpiło dziesięciu   uczestników. 9 prac  rekomendowanych  przez szkolną komisję zostało przesłanych  do Komitetu Okręgowego OLiJP w Katowicach i tam zostały ocenione. 7 uczestniczek z naszej szkoły zakwalifikowało się  do drugiego etapu, który odbył się w środku ferii zimowych w sosnowieckim liceum im. Emilii Plater  i polegał na napisaniu pracy literackiej i rozwiązaniu testu językowego.

Dwie uczennice z naszej szkoły poradziły sobie z tym wyzwaniem i przystąpiły do części ustnej zawodów rejonowych, która odbyła się 9 marca  w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kasia znalazła się wśród  uczniów zakwalifikowanych  do zawodów centralnych.

W rezultacie wraca do Gliwic z tytułem finalistki, bogatsza o doświadczenie płynące z lektury,  o dyskusje z naukowymi autorytetami, spotkanie z wybitnym prozaikiem Wiesławem Myśliwskim, wreszcie o  znajomości z innymi młodymi pasjonatami literatury. Wymierne korzyści z sukcesu czyli zwolnienie z matury i prawo do przyjęcia na wiele kierunków studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego wcale nie są  tu najważniejsze.

Życzę Kasi wielu kolejnych sukcesów.

Anna  Jania, nauczycielka języka polskiego i wychowawczyni Kasi