Kolejny sukces naszych uczniów – na 52. przyznane stypendia Prezydenta Miasta Gliwice, 30. stypendystów z “Jedynki”

"Jeżeli istnieje klucz do sukcesu to jest nim wytrwałość". A sukcesy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, są tego najlepszym przykładem. W tym roku 52. uczniów gliwickich szkół, znalazło się w gronie laureatów. Każdy z nich, to wyjątkowo zdolny i utalentowany młody człowiek, który jest doskonałym przykładem, że umiejętności – w połączeniu ze zdrową ambicją i zaangażowaniem - to przepis na sukces.

Wśród 52. stypendystów aż 30. osób to uczniowie naszej szkoły.

Stypendystami z I LO zostali:

za osiągnięcia olimpijskie i artystyczne w liceum - uczniowie klas II i III

Radosław Garbiec 2Ap
Jakub Kalka 2Dg
Adam Kancy 3c
Oliwia Nietopiel 3c
Jakub Schuwald 3c
Seweryn Górecki 3e
Dominika Kampka 3e
Krzysztof Kostowski 3e
Piotr Opielka 3e
Michał Towarek 3e


za osiągnięcia szkole podstawowej (tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych uzyskane w szkołach podstawowych) - uczniowie klas I

Lp. Imię i nazwisko Klasa Osiągnięcia uzyskane w szkole podstawowej
1. Albert Kęska  1a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
2. Krzysztof Lach  1a
3. Zofia Cybul 1d
4. Ida Durbacz 1d
5. Paweł Żuchowicz 1d
6. Mateusz Gilowski 1e
7. Bruno Królikowski 1e
8. Szymon Wróbel  1c I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickiego Towarzystwa Szkolnego w Gliwicach
9. Klara Sokół 1d
10. Jan Pisarek 1a Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Gliwicach
11. Magdalena Wacławczyk 1d
12. Aleksandra Cywińska 1d Katolicka „Szkoła z Charakterem” w Gliwicach
13. Konrad Guzek 1d
14. Anna Grodnicka 1d Szkoła Podstawowa FILOMATA w Gliwicach
15. Krzysztof Szatka 1d Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach
16. Mateusz Miodyński 1d Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chorzowie
17. Stanisław Krakowian 1d Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Zmartwychstanek-Częstochowa
18. Zofia Smołka 1d Społeczna Szkoła Omega w Katowicach
19. Aleksandra Izydorczyk 1d Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 Knurów
20. Aleksandra Sobczyk 1d Szkoła Podstawowa Nr 9 w ZSP 4 w Rybniku

Więcej informacji na stronie UM Gliwice:

https://edukacja.gliwice.eu/aktualnosci/oswiata/laureaci-stypendium-prezydenta-miasta-gliwice-2020