Kolejny sukces uczniów i nauczycieli naszej szkoły – uzyskaliśmy ponownie status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno - prawnych, co "zaowocowało" zajęciem XXIII miejsca w Polsce i I w województwie śląskim w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021 r.

Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Złotej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Szkoły Złotej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Serdecznie gratulujemy!

Linki do tegorocznego rankingu:
a/ artykułu o tegorocznym rankingu:
https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20-jest-juz-znany_1157.html
b/ strony z Rankingiem Olimpijskim 2021 roku:
https://coptiosh.eu/X-Ranking-2021-za-rok-szkolny-2019-20_1156.html