MATURA MIĘDZYNARODOWA W I LO ROZPOCZĘTA

62 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach przystąpiło dziś do pierwszego z egzaminów międzynarodowej matury – języka angielskiego na poziomie wyższym. Gliwicka "Jedynka" jako jedyna publiczna szkoła w mieście umożliwia zdawanie międzynarodowego egzaminu. Uczniowie, którzy podeszli do tej matury, poznają wyniki na początku lipca. Jutro 3 maja piszemy drugą część egzaminu z języka angielskiego.

Międzynarodowa sesja maturalna potrwa trzy tygodnie. W tym czasie uczniowie będą zdawać kilkanaście egzaminów z sześciu przedmiotów. Obowiązkowy jest język ojczysty, język obcy i matematyka. Oprócz tego muszą zdawać egzamin z nauk społecznych (do wyboru: geografia, historia), nauk przyrodniczych (biologia, chemia lub fizyka) oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród wszystkich oferowanych w szkole. Wszystkie egzaminy (oprócz języka ojczystego i języków obcych) przeprowadzane są w języku angielskim.

Aby przystąpić do egzaminów, trzeba wziąć udział w dwuletnim programie prowadzonym przez szkołę z certyfikatem IBO. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe, bez niego nie można zdawać Matury Międzynarodowej. W zależności od przedmiotu, egzamin składa się z dwóch lub trzech części. Test wielokrotnego wyboru występuje tylko w przypadku przedmiotów eksperymentalnych i można z niego uzyskać średnio 20% punktów. Podstawową formą zadań na egzaminach z przedmiotów humanistycznych są natomiast eseje. Każdy przedmiot oceniany jest w skali 1-7, przy czym 7 jest oceną najwyższą. Aby przedmiot został uznany za zaliczony potrzebna jest minimum „4".

Materiały na egzamin maturalny przygotowywane są w Wielkiej Brytanii i stamtąd rozsyłane do szkół na całym świecie. Po zakończeniu egzaminu prace są kodowane i wysyłane pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach na całym świecie. Wszystkie egzaminy (z wyjątkiem egzaminu z języka ojczystego) uczniowie zdają w języku angielskim.

Dlaczego maturzyści z I LO decydują się na maturę międzynarodową? Bo daje uczniom możliwość studiowania poza granicami kraju. W tym roku 47 uczniów otrzymało oferty studiów z najlepszych uczelni brytyjskich i amerykańskich w tym Massachusetts Institute of Technology (MIT), Uniwersytetu Cambridge czy London School of Economics. Polskie uniwersytety stoją również otworem dla uczniów IB – z roku na rok obniżają punkty przyjęć właśnie dla tej grupy maturzystów – wynika to z renomy i poziomu jaką program się cieszy.

Matura międzynarodowa