Michał Biały i Maciej Janus zwycięzcami ogólnopolskiego konkursu „Fizyczne Ścieżki”

W dniach 8-10 kwietnia w Warszawie odbyło się seminarium finałowe ogólnopolskiego konkursu „Fizyczne Ścieżki” zorganizowanego przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Wzięli w nim udział uczniowie klasy IIIA (klasa politechniczna): Michał Biały i Maciej Janus, którzy w swojej pracy naukowej poszukiwali odpowiedzi na pytanie „Jak fizyk i matematyk mogą pomóc budowniczym autostrad?”.  Praca naszych licealistów wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród publiczności i jury, które jednogłośnie przyznało im pierwsze miejsce. Co więcej, różnica między zwycięskim a pozostałymi projektami badawczymi była na tyle znacząca, że nie przyznano drugiego miejsca.

Ostatni dzień seminarium Maciej i Michał spędzili w Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczestniczyli w Festiwalu Młodych Badaczy „Odkrycia”, prezentując wyniki swojej pracy szerszej publiczności. W trakcie dyskusji z przedstawicielami różnych polskich placówek badawczych, usłyszeli wiele pozytywnych uwag odnośnie profesjonalnego podejścia do tematu.

Uczniowie oprócz dyplomów i słów uznania otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez honorowych patronów konkursu: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowo uzyskali przywileje rekrutacyjne na wybrane kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Opiekunem dydaktycznym uczniów jest Pan mgr Zbigniew Gawron.

Więcej informacji na stronie http://fizycznesciezki.pl/