Międzynarodowy kurs języka niemieckiego dla Julii Bul

Z przyjemnością informujemy, że Julia Bul, uczennica klasy IID (Internationale Baccalaureate) została stypendystką Centrali Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA – Die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) i weźmie udział w miesięcznym kursie języka niemieckiego w Niemczech. Kursy te są organizowane dla uczniów szkół partnerskich DSD. W programie oprócz kursu języka niemieckiego w międzynarodowej grupie młodzieży, uczestnictwa w życiu szkolnym i rodzinnym znajdą się również wizyty w Bonn, Hamburgu i Berlinie. Julia jest nie tylko utalentowana językowo. O przyznaniu jej stypendium przesądziła bardzo wysoka średnia ocen ze wszystkim przedmiotów za cały okres nauki w naszym liceum.1

IMG_0894