MIĘDZYNARODOWY SUKCES EMILII KIEŁTYKI

1Emilia Kiełtyka (uczennica klasy 3c GM) została Laureatką XXXIII Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

Na konkurs nadesłano 8390 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 508 szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski , Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy, Czech i Ukrainy. Nagrodzone utwory literackie zostaną opublikowane w 26 książce pokonkursowej „Do świata dziecka wchodzi się boso” i będą wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 22 maja 2017 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Nauczyciele – opiekunowie wraz z Laureatami otrzymali pisemne zaproszenia na uroczystą galę.

2

3

To wyjątkowe osiągnięcie nie jest jedynym tegorocznym sukcesem Emilki. Do wcześniejszych należą:

1. Tytuł Laureata za zajęcie 15 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej ,,Olimpus”

2. Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólonopolskim Konkursie Humanistycznym ,,Ominubus” - ,,Łowcy Talentów”(w którym wzięło udział 6500 uczestników z 188 szkół w całej Polsce).

Wieloletnim opiekunem Emilki jest mgr Tatiana Machi.

Gratulujemy wszystkich dotychczasowych osiągnięć

i życzymy wielu dalszych wspólnych sukcesów!