NASI UCZNIOWIE ZDOBYLI 25 STYPENDIÓW PREZYDENTA GLIWIC (NA 37 PRZYZNANYCH)!

Stypendia Prezydenta Miasta Gliwice w roku 2016 za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach (I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego i Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14) wraz z nauczycielami, młodzieżą i rodzicami z radością i dumą informuje, iż na 37 uczniów nagrodzonych stypendiami Prezydenta Miasta, 25 to nasi obecni bądź byli uczniowie.

I tak stypendia otrzymali:

 1. za osiągnięcia w szkole ponadgimnazjalnej
  • stypendium I stopnia
   • Michał Gala (absolwent I LO) – stypendium I stopnia – laureat złotego medalu Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Tbilisi;
  • stypendium II stopnia
   • Szymon Gorczyca (uczeń I LO) – stypendium II stopnia – finalista Olimpiady z Geografii
 2. za osiągnięcia w szkole gimnazjalnej
  • absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 – obecnie uczniowie pierwszej klasy I LO
   • stypendium I stopnia
    • Michał Lewczuk – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, Chemii i Geografii;
   • stypendium II stopnia
    • Zofia Biegun – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
   • stypendium I stopnia
    • Katarzyna Dynak – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego;
    • Krzysztof Witkowski – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
    • Paulina Nadziakiewicz – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
    • Julia Marszałkowska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego;
    • Tomasz Mirecki – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS;
  • absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Noblistów Polskich – obecnie uczniowie pierwszej klasy I LO
   • stypendium I stopnia
    • Oliwia Gil – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Języka Niemieckiego, Matematyki i WOS;
    • Karolina Lach – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, z Języka Polskiego i Historii, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
   • stypendium II stopnia
    • Wojciech Mościński – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii i Języka Angielskiego;
    • Jakub Kozub – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Chemii;
   • stypendium III stopnia
    • Maria Legaszewska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
    • Nel Sitek – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
    • Marcin Mochnacki – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii;
    • Łukasz Nowicki – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii;
    • Oskar Sosna – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii;
    • Julia Opania – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
    • Agata Piórkowska – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego;
    • Zofia Król – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
  • absolwent Gimnazjum Filomata – obecnie uczeń pierwszej klasy I LO
   • stypendium II stopnia
    • Borys Kowalik – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
  • absolwentka I Społecznego Gimnazjum – obecnie uczennica pierwszej klasy I LO
   • stypendium III stopnia
    • Weronika Dykacz – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
  • absolwentka Gimnazjum Nr 8 – obecnie uczennica pierwszej klasy I LO
   • stypendium III stopnia
    • Zuzanna Maszniew – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego;
  • absolwentka Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 – obecnie uczennica pierwszej klasy II LO
   • stypendium III stopnia
    • Magdalena Nowakowska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Gratulujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 i I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Noblistów Polskich, Gimnazjum Filomata, I Społecznego Gimnazjum oraz Gimnazjum nr 8 świetnego przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad oraz do kontynuowania nauki w naszym liceum.

            Informujemy ponadto, że z różnych względów formalnych stypendium Prezydenta miasta Gliwice nie otrzymali następujący laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad - uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 i I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego:

 1. Maria Kłusek – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego – obecnie uczennica II LO;
 2. Joanna Wiaterek - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
 3. Jakub Baranowski - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
 4. Jakub Wiaterek finalista Olimpiady Matematycznej;
 5. Alicja Polańska finalistka Olimpiady Języka Angielskiego;
 6. Rafał Kłosek finalista Olimpiady Filozoficznej;
 7. Natalia Cielęcy laureatka Olimpiady o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

Sukces, który osiągnęliśmy, jest  wynikiem wspólnej, konsekwentnej  i przede wszystkim systematycznej pracy moich znakomitych nauczycieli i wspaniałej młodzieży. W naszej szkole priorytetem jest wysoka jakość kształcenia, wychowania, a także rozwój indywidualny każdego ucznia. Znakomite warunki do rozwoju i działalności dydaktycznej stwarza nam Miasto Gliwice. Za co bardzo dziękuję. Jak widać inwestycja w innowacje, w dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w realizację programów międzynarodowych (m.in. matura międzynarodowa) i odpowiednie wyposażenie przynosi coraz lepsze efekty” – Adam Sarkowicz – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 i I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Gliwicach.

Stypendyści prezydenta 2016