Nasza szkoła otrzymała darmowy dostęp do serwisu Britannica School

Nasza szkoła otrzymała darmowy dostęp do Britannica School - Britannica Digital Learning na okres trzech tygodni, od 19 listopada 2020 do 10 grudnia 2020. Jest to serwis, który oferuje treści dla wszystkich przedmiotów na różnych poziomach w języku angielskim. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości przez wszystkich uczniów i nauczycieli, aby sprawdzić czy takie narzędzie może być nam przydatne w przyszłości. Na Britannica School Home Page znajdziemy poziomy: Elementary, Middle i High. Nas interesuje Middle i High. Treści tam zawarte powiązane są z MYP i IB PD, ale można je również powiązać z polską podstawą programową. Serwis Britannica School jest przeznaczony dla całej społeczności naszej szkoły. Dostęp do serwisu uczniowie otrzymają od wychowawców klas.

Przewodnik New Britannica School Guided Tour