Nasze liceum zajęło 75 miejsce w Polsce i 5 w województwie śląskim w rankingu portalu licea polskie 4.0

W rankingu portalu licea polskie 4.0 (druga odsłona), który ukazał się 20 kwietnia br. nasze liceum zajęło 75 miejsce w Polsce i 5 w województwie śląskim. Ranking uwzględnia wyniki uzyskane przez uczniów na polskiej maturze. W zestawieniu uwzględniono 1031 polskich liceów ogólnokształcących, w których maturę na poziomie podstawowym zdawało przynajmniej 30 uczniów i z co najmniej z 3 przedmiotów  rozszerzonych maturę pisało przynajmniej 10 uczniów. Link do strony: http://liceapolskie.pl/index.php?go=2&aa=0&wo=11&po=284&sz=1279

W załączeniu prezentujemy również wyniki uzyskane przez naszych uczniów na maturze polskiej i międzynarodowej w 2016 r.

WYNIKI MATURY POLSKIEJ

WYNIKI MATURY MIĘDZYNARODOWEJ