NAUCZYĆ JAK SIĘ UCZYĆ – NAUCZYCIELE ZSO NR 10 BIORĄ UDZIAŁ W SZKOLENIU ‘APPROACHES TO LEARNING’

We wtorek 29 marca 2015r., dniu wolnym od zajęć lekcyjnych, nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gliwicach uczestniczyli w sześciogodzinnym szkoleniu ‘Approaches to Learning’ (Strategia zintegrowanego podejścia do uczenia się). Poprzez innowacyjne metody nauczyciel pomaga uczniowi rozwinąć umiejętności niezbędne w procesie edukacyjnym, pomóc mu odkryć - jak się uczyć?

Uczniowie powinni rozwinąć jasne i zaawansowane zrozumienie jak się najlepiej uczyć oraz jak mogą ocenić efektywność swojej nauki. Jest to rodzaj samoregulowanego (niezależnego i autonomicznego) procesu. Szkolenie poprowadziła pani dr Marta Smalara-Lewandowska z zaprzyjaźnionego III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

Spotkanie MYP