Brawo tegoroczni maturzyści!!! 100% zdawalność i bardzo dobre wyniki na maturze polskiej i międzynarodowej!!!

Matura polska

Jesteśmy jedyną szkołą w Gliwicach i jedną z 20 w województwie śląskim, w której wszyscy tegoroczni absolwenci zdali maturę.

Średnie wyniki absolwentów z poszczególnych przedmiotów plasują się na czołowych miejscach w województwie śląskim:

- fizyka, j. niemiecki na poziomie podstawowym, j. hiszpański na poziomie rozszerzonym - najwyższy wynik w  województwie,

- j. angielski na poziomie podstawowym - 2 miejsce w województwie,

- j. francuski na poziomie podstawowym - 3 miejsce w wojewódzkim,

- j. polski na poziomie podstawowym, j. niemiecki na poziomie rozszerzonym - 5 miejsce w województwie,

- matematyka na poziomie podstawowym i rozszerzonym, j. polski na poziomie rozszerzonym, j. francuski na poziomie rozszerzonym - 6 miejsce w województwie,

- j. angielski na poziomie rozszerzonym, wiedza o społeczeństwie - 7 miejsce w województwie,

- informatyka - 9 miejsce w województwie.

Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy politechnicznej, którzy osiągnęli średnio 97,60% z matematyki na poziomie podstawowym, 79,53% z matematyki na poziomie rozszerzonym, 82,10% z fizyki oraz klasy społeczno-językowej, którzy uzyskali 63% z wiedzy o społeczeństwie, przewyższając średnie kraju dla tych przedmiotów o ponad 30 punktów procentowych.

Wyniki polskiej matury

Matura międzynarodowa

Sesja egzaminacyjna May 2020 została odwołana z powodu pandemii światowej Covid-19. Rezultaty zostały obliczone przez IBO na podstawie: zmoderowanych wyników  prac pisemnych, egzaminów ustnych oraz ocen przewidywanych, w wyniku czego średnia liczba punktów otrzymanych przez naszych maturzystów została podwyższona o  jeden punkt w stosunku do sesji  May 2019 (z 35 do 36 punktów).

Wyniki matury międzynarodowej

Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w rekrutacji na wyższe uczelnie!