Ogłoszenie

Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2013/2014:
1. dzień 19 czerwca (czwartek) – Święto Bożego Ciała jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
2. dzień 20 czerwca (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.