Ogłoszenie

Dyrekcja szkoły przypomina, że zgodnie z harmonogramem pracy szkoły w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek):
- o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie Szkolnej Rady Rodziców w sali 206.
- o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów.