Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

21 kwietnia  2018 roku w budynku Wydziału Historyczno – Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Województwo śląskie reprezentowało 5 uczniów, w tym uczeń z kl. I d naszego liceum -  Rafał Górka

Rafał bardzo dobrze poradził sobie w I etapie olimpiady, w którym sprawdzano wiedzę ogólną z Wiedzy o Społeczeństwie, a w etapie  II potwierdził  swoją wiedzę szczegółową na temat NATO.

W ostatecznej klasyfikacji Rafał uzyskał tytuł laureata w/w olimpiady.

Opiekunem dydaktycznym ucznia jest pani Dorota Majewska.

Serdecznie gratulujemy.