Pan Wojciech Dutka doktorem nauk humanistycznych!

W dniu 7 marca w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana Wojciecha Dutki. Dysertacja doktorska pod tytułem Historia w dziełach i pismach Stanisława Koźmiana (1836 - 1922), napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Zamorskiego z UJ, otrzymała pochlebne recenzje prof. Marcina Kuli z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzeja Chwalby z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gremium profesorskie podkreśliło imponującą kwerendę źródłową doktoranta, jego wnikliwość badawczą, doskonałą narrację pracy naukowej, bogaty warsztat metodologiczny oraz przedmiotową erudycję. Warto dodać, że komisja kwalifikacyjna jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu Panu Dutce stopnia doktora nauk humanistycznych. W tym ważnym wydarzeniu w naukowej biografii Pana Doktora uczestniczyli uczniowie klas licealnych realizujący program matury międzynarodowej. Grono nauczycielskie reprezentował Tomasz Pyzik.
Doktorowi Dutce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!