PANI PROF. CIEŚLA-OBERMAJER PRZEWODNICZĄCĄ KOMISJI EGZAMINATORÓW MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Jest nam miło poinformować, że nauczycielka naszej szkoły, egzaminator polskiej i międzynarodowej matury, Pani Katarzyna Cieśla-Obermajer, została powołana przez Ośrodek Egzaminacyjny w Cardiff w Wielkiej Brytanii do pełnienia funkcji przewodniczącej komisji egzaminatorów w trwającej właśnie majowej sesji Diploma Program. Pani Cieśla-Obermajer przewodniczy dwom zespołom sprawdzającym części egzaminu DP  Written Assignment (tj. porównawcza praca pisemna na zadany temat) oraz Paper 1(tj. arkusz pierwszy – czytanie ze zrozumieniem). Przed każdą z sesji Pani Cieśla-Obermajer uczestniczy też w standaryzacji i tworzeniu klucza odpowiedzi do wyżej wymienionych komponentów egzaminu. Ponadto zaproszono ją do udziału w sesji wystawiania ocen końcowych DP. Ta praca pozwala poszerzyć kompetencje i podwyższyć kwalifikacje tak Pani Cieśli-Obermajer, jak i innych nauczycieli naszej szkoły korzystających z jej doświadczenia.

Składamy serdeczne gratulacje!

IMG_20160302_152850