Paweł Oborski z klasy politechnicznej w finale Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Paweł Oborski z klasy 2 Ag (klasa politechniczna) zakwalifikował się do finału XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest jedną z olimpiad tematycznych organizowanych od 1987 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obejmuje zagadnienia nierealizowane w liceum ogólnokształcącym i uprawnia finalistów oraz laureatów do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego. Tym bardziej gratulujemy Pawłowi ogromnego sukcesu i składamy wyrazy uznania wobec pracy, jaką włożył w przygotowanie się do olimpiady. Życzymy powodzenia podczas zawodów centralnych, które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia.
Dziękujemy panu Adamowi Dziedzicowi za organizację olimpiady w szkole i pełnienie funkcji szkolnego koordynatora olimpiady.