PIOTR DRZEWIECKI FINALISTĄ XLIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ

Uczeń klasy III D z Maturą Międzynarodową Piotr Drzewiecki awansował w dniu 31 stycznia 2017 roku do finału XLIII Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Piotr napisał doskonałą pracę pisemną ocenioną na celujący  i bardzo dobrze odpowiadał na egzaminie ustnym.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Piotr jako uczeń Matury Międzynarodowej nie realizował podstawy programowej polskiego LO, ale samodzielnie przygotowywał się z całej historii powszechnej od pierwszych państw sumeryjskich po czasy współczesne (5 tysięcy lat cywilizacji i kultury).

Serdecznie gratulujemy sukcesu Piotrowi. Jego opiekunem naukowym jest dr Wojciech Dutka

P.Drzewiecki