PIOTR DRZEWIECKI (IID) POSŁEM NA XXII SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY W WARSZAWIE

Piotr Drzewiecki (II D Matura Międzynarodowa IB ) godnie reprezentował naszą Szkołę 1 czerwca 2016r. na XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Złożył projekt poselski oraz w bardzo inteligentny sposób określił swoją rolę jako posła. Zobaczcie i posłuchajcie sami!

Sejm Dzieci i Młodzieży to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich, zasiedli po raz pierwszy w sejmowych ławach już w 1994 r. z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, pani Janiny Ochojskiej. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Podczas posiedzeń SDiM młodzi parlamentarzyści obradują o aktualnych kwestiach społeczno-politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Jest to dla nich wyjątkowa okazja do pogłębiania swojej wiedzy o funkcjonowaniu demokracji parlamentarnej oraz impuls do aktywnego uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim, samodzielnego myślenia i budowania własnych opinii o otaczającym świecie. Od kilku lat uczestnicy SDiM wykonują też zadania wymagające zaangażowanie na rzecz własnego środowiska lokalnego i jego rozwoju.

Do udziału w tegorocznej sesji SDiM zaproszono młodzież  zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej. Uczniowie i uczennice ubiegający się o mandat posła mieli za zadanie znaleźć i podjąć działania zmierzające do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej. Celem XXII sesji było kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej.

Więcej informacji na:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=364297A27DA8E6F4C1257FC50041F281