PIOTR DRZEWIECKI LAUREATEM XLIII OLIMPIADY HISTORYCZNEJ. SZÓSTY W POLSCE!

Uczeń klasy IIID z programem Matury Międzynarodowej Piotr Drzewiecki został w dniu 10 kwietnia 2017 roku laureatem XLIII Olimpiady Historycznej. Finał tej olimpiady odbywał się w Gdańsku. Piotr uzyskał 6. miejsce w Polsce pisząc pracę pisemną na bardzo dobrym poziomie, analizując doskonale źródła, oraz uzyskując ocenę celującą z odpowiedzi ustnej. Piotr jako specjalność wybrał historię XX wieku.

Warto dodać, że ucząc się przez cały rok do olimpiady Piotrek nie realizował programu polskiego Liceum - musiał więc nadrobić ogromne różnice programowe z innych epok, od starożytności po historię Polski w XIX i XX wieku. Gratulujemy Piotrkowi tego ogromnego sukcesu – jest dumą I LO i Gliwic (jako jedyny gliwiczanin zdobył ten zaszczytny tytuł).  Jego opiekunem naukowym jest dr Wojciech Dutka.

Piotrek i wielu innych uczniów I LO Dwujęzycznego w Gliwicach dowodzą, że nasza szkoła to nie tylko przedmioty ścisłe i języki obce, ale uzyskuje także najwięcej tytułów w przedmiotach humanistycznych.

20170401_105159-370x209