Podsumowanie udziału uczniów w olimpiadach

Od 26 października br. zajęcia lekcyjne odbywają się w sposób zdalny. Mimo trudnych warunków nauki duża grupa uczniów „Jedynki” aktywnie uczestniczy w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Większość z uczestników etapów szkolnych posiada informacje  o awansach do etapów okręgowych, część nadal czeka na wyniki.

Poniżej zamieszczamy zestawienie uczniów, którzy awansowali do etapów okręgowych olimpiad.

Lp. Nazwa olimpiady Imię i nazwisko ucznia
1. Chemiczna 1.      Adam Drewko – kl. IIE
2. Filozoficzna 1.      Filip Kleibert - kl. II Dg

2.      Jakub Kalka - kl. II Dg

3.      Seweryn Górecki - kl. IIID

4.      Jakub Schuwald - kl. IIIC

3. Fizyczna 1.      Michał Bainczyk  - kl. II Ep

2.      Jan Gorczyńsk - kl. IIIA

3.      Beniamin Jankowski - kl. IIA

4.      Franciszek Lampart - kl. II Dg

5.      Krzysztof Kostowski - kl. IIIE

6.      Jakub Kochańczyk - kl. II Ag

7.      Marcin Kuśmierski - kl. II Ag

8.      Adam Maciuga - kl. II Ag

9.      Mikołaj Mazurkiewicz - kl. II Ag

10.    Jakub Matyja - kl. II Eg

11.    Jakub Nowrotek - kl. II Dg

12.    Bartłomiej Piłot - kl. II Dg

13.    Krzysztof Wilczewski - kl. II Eg

14.    Maciej Zauder - kl. II Ag

4. Geograficzna 1.      Paweł Łajczak – kl. II Dg

2.      Michalina Nawrot  - kl. IIIC

3.      Przemysław Nowakowski  - kl. II Dp

4.      Tymon Szajnerz – kl. II Cp

5. Historyczna 1.      Bruno Królikowski – kl. IE
6. Języka angielskiego 1.      Dominika Kampka – kl. IIIE

2.      Jan Krawczyk – kl. IE

3.      Krzysztof Palatyński – kl. IIEg

4.      Alicja Stranczyk – kl. II Dg

7. Języka francuskiego 1.      Aleksandra Hryń  -kl. III Bg

2.      Conrad Pronobis  - kl. IC

3.      Jakub Schuwald – kl. III Cg

4.      Maciej Zauder  - kl. II Ag

8. Języka niemieckiego 1.      Paweł Golla – kl. IIIE

2.      Nikodem Kałusek -  kl. II Cg

3.      Karolina Pelka  - klasa IIIC

9. Literatury i Języka Polskiego 1.       Maria Gorczyca - kl.  III E

2.      Wiktoria Jędras – kl. II Eg

3.      Michał Jędrzejowski – kl. II Eg

4.      Kinga Pietrusiak – kl. II Dp

5.      Julia Szpor – kl. II Dp

6.      Jakub Schuwald  - kl. IIIC

10. Matematyczna 1.      Piotr Górecki – kl. IIE

2.      Jakub Matyja – kl. IIE

3.      Ewa Misztal – kl. IIE

4.      Jakub Nowrotek – kl. IID

5.      Krzysztof Palatyński – kl. IIE

11. Przedsiębiorczości 1.      Piotr Opielka – kl. IIIE

2.      Michał Towarek – kl. IIIE

12. Statystyczna 1.      Maciej Ślimak

2.      Michał Towarek – k. IIIE

13. Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 1.      Adam Kancy – kl. IIIC

2.      Oliwia Nietopiel – kl. IIIC

3.      Michał Sołtys – kl. IIIC

14. Wiedzy Historycznej 1.      Alicja Przypaśniak – kl. IIIC

2.      Natalia Wiśniewska – kl. IIIC

3.      Jakub Zieliński – kl. IIIC

15. Wiedzy o Unii Europejskiej 1.      Adam Kancy – kl. IIIC

2.      Oliwia Nietopiel – kl. IIIC

16. Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym 1.      Adam Kancy – kl. IIIC

2.      Oliwia Nietopiel – kl. IIIC

3.      Alicja Przypaśniak  – kl. IIIC

17. Wiedzy o III RP 1.      Adam Kancy – kl. IIIC

2.      Oliwia Nietopiel – kl. IIIC

18. Wiedzy o Społeczeństwie 1.      Adam Kancy – kl. IIIC

2.      Michał Sołtys – kl. IIIC

19. Zwolnieni z Teorii 1.      Aleksandra Wylężek

2.      Krzysztof Białas  - kl. II Dg

3.      Krzysztof Wilczewski - kl. II Dg

4.      Krzysztof Palatyński - kl. II Dg

5.      Jakub Kalka - kl. II Dg

6.      Kinga Kapuścik - kl. II Dg

7.      Kaja Mazurkiewicz -  kl. II Dg

8.      Mikołaj Mochnacki -  kl. II Dg

9.      Elżbieta Ignatowicz - kl. II Dg

10.    Małgorzata Borkowy - kl. II Dg

11.    Natalia Literacka - kl. II Dg

12.    Filip Kleibert - kl. II Dg

20. Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej 1.      Dominika Kampka – kl. IIIE

2.      Michał Towarek – kl. IIIE

3.      Piotr Opielka – kl. IIIE

21. Wiedzy o Turystyce 1.      Dominika Kampka – kl. IIIE

2.      Michał Towarek – kl. IIIE

22. Spedycyjno-Logistyczna 1.      Dominika Kampka – kl. IIIE

2.      Michał Towarek – kl. IIIE

3.      Piotr Opielka – kl. IIIE

Na wyniki  kwalifikacji do etapu wojewódzkiego czekają uczniowie, którzy brali udział w etapie szkolnym olimpiady lingwistycznej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w etapach okręgowych i ogólnopolskich.