Ponownie jesteśmy złotą szkołą w rankingu Perspektyw 2023

Informujemy, że w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2023 uzyskaliśmy ponownie tytuł złotej szkoły, zajeliśmy I miejsce w Gliwicach, 171 miejsce w Polsce i 15 miejsce w województwie śląskim. W rankingu olimpijskim uzyskaliśmy 98 miejsce  a w maturalnym 180 miejsce w Polsce. Nadmieniamy, że wyniki uczniów matury międzynarodowej nie są uwzględniane w rankingu - w tym roku aż 69 absolwentów zdawało maturę międzynarodową i uzyskało najwyższe wyniki w historii szkoły.