Potyczki matematyczne

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. EDWARDA DEMBOWSKIEGO w GLIWICACH

Zaprasza uczniów klas gimnazjum i I-II klas szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w XIV. edycji konkursu „Potyczki matematyczne”

Konkurs odbywa się pod Patronatem Wydziału Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Treści zadań za zgodą Wydawnictwa Pedagogicznego „OPERON”

Regulamin konkursu, zgłoszenie, zadania kolejnych trzech etapów będą umieszczane na stronie konkursu: http://math.lo1.gliwice.pl/

  • W roku szkolnym 2016/2017 odbędą się trzy tury zadaniowe oraz finał.

  • Uczestnicy zostaną poinformowani o liczbie uzyskanych punktów z poszczególnych etapów po zakończeniu trzeciej tury zadaniowej.

  • Informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu w następujący sposób: identyfikator uczestnika, suma uzyskanych punktów (razem trzy etapy).

  • Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się (lub nie), do finału konkursu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie!