Projekt Erasmus+ ”Cultural Heritage: Industry, History and Future”

Grupa 9 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego wraz z opiekunami udała się 23 marca 2019 r. na pierwszą mobilność projektu Erasmus + ”Cultural Heritage: Industry, History and Future”. Wymiana potrwa do 28 marca, podczas której cała grupa wraz z krajami partnerskimi z Holandii, Niemiec i Hiszpanii będzie uczestniczyła w różnorodnych zajęciach. Będą one miały na celu poznawanie obiektów, które w przeszłości były częścią przemysłu, a obecnie są związane z kulturą. Przy okazji, grupa będzie miała okazję zwiedzić Hengelo i inne atrakcyjne miejsca w okolicy oraz poznać zwyczaje panujące w rodzinach holenderskich. Cała mobilność służy również doskonaleniu znajomości języka angielskiego, który jest językiem roboczym.