RAFAŁ KŁOSEK I SZYMON GORCZYCA WZIĘLI UDZIAŁ W BOOTCAMP PROJECT ACCESS

Aż 2 uczniów z I LO w Gliwicach (wśród 30 z całej Polski), wzięło udział pod koniec czerwca w Bootcamp Project Access - pierwszym w historii, darmowym, trzydniowym wyjeździe, na którym wybrani licealiści uczestniczyło w spotkaniach z Tutorami z Oksfordu, studentami Oksfordu i Cambridge, szkoleniach dotyczących autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybitnie uzdolnieni licealiści dzielnie przeszli przez próbne testy oraz ćwiczenia z pisania eseju aplikacyjnego (personal statement) z mentorami Projektu. Doskonale sprawdzili się również w specyficznych wywiadach (interviews) prowadzonych przez tutorów z Oxbridge, które stanowią obowiązkową część aplikacji.

Zarówno organizatorzy jak i tutorzy byli pod wrażeniem poziomu naszych uczniów, którzy z pewnością poradzą sobie świetnie w październikowej rekrutacji. W ostatnich latach każdego roku uczniowie I LO w Gliwicach otrzymują oferty studiów zarówno na Uniwersytecie Cambridge jak i Oxford.

Bootcamp