Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Decyzją MEN, od 1 września uczniowie wracają do szkół, a nauka odbywać będzie się w formie stacjonarnej, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrekcja szkoły informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I odbędzie się 1 września 2020 r. na sali gimnastycznej wg następującego harmonogramu:

  1. godzina 8.00 - klasa I A,
  2. godzina 8.45 - klasy I B i I C,
  3. godzina 9.30 - klasy I D i I E.

Uczniowie wchodzą wejściem na salę gimnastyczną  od strony podwórka, stosują bezpieczny dystans społeczny, środki ochrony osobistej (maseczki bądź przyłbice), dezynfekują ręce przy wejściu do budynku szkoły oraz zajmują miejsce na sali gimnastycznej.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów:

  1. klas II liceum po szkole podstawowej odbędzie się o godzinie 10.30,
  2. klas II liceum po gimnazjum odbędzie się o godzinie 11.15,
  3. klas III liceum odbędzie się o godzinie 12.00.

Uczniowie wchodzą następującymi wejściami do szkoły i udają się do wyznaczonych sal:

  1. klasy II Ap, II Ag, III A – wejście od strony podwórka,
  2. klasy II Bp, II Cp, II Bg, II Cg, III B i III C – wejście od strony Zimnej Wody,
  3. klasy II Dp, II Ep, II Dg, II Eg, III D i III E – wejście od strony Politechniki.

Informujemy, że w strefach wspólnych (wejście do szkoły, korytarze, toalety, szatnie) obowiązuje dystans społeczny (1,5 metra), maseczki (przyłbice), dezynfekcja rąk przy wejściu szkoły, do momentu zajęcia miejsca w ławce w sali lekcyjnej.

Klasa Wychowawca Sala
II Ap mgr Tatiana Machi 107
II Bp mgr Krzysztof Cybul 201
II Cp mgr Wojciech Winiarski 108
II Dp dr Tomasz Pyzik 314
II Ep mgr Sylwia Kaczyńska 020
II Ag mgr Piotr Białowąs 111
II Bg mgr Agnieszka Grzesik 219
II Cg mgr Adam Dziedzic 109
II Dg IB mgr Joanna Korek 106
II Eg IB dr Agnieszka Tondera-Sala 022
III A mgr Zbigniew Gawron 306
III B mgr Małgorzata Kwiatkowska 211
III C mgr Aleksandra Staniek 021
III D IB mgr inż. Anna Bul 308
III E IB mgr Barbara Malec-Pytel 215