SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH LO Z PANEM MARKIEM POTTER

20151106_142414
6 listopada Pan Mark Potter - dyrektor Firmy MINCON POLSKA SP z.o.o wygłosił wykład dotyczący ważnych etapów ścieżki kariery zawodowej w życiu każdego człowieka. W spotkaniu brały udział klasy Ia,Ib,Ic, Id LO.20151106_105108
20151106_132848
Ciekawa prezentacja przeprowadzona w języku angielskim była nowym
doświadczeniem dla młodzieży, która miała okazję zapoznać się
ze słownictwem stosowanym w biznesie, jak również z trendami
panującymi na światowym rynku pracy. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, a interesujący sposób przekazu prowadzącego prelekcję,
dał uczniom możliwość zadawania intrygujących pytań dotyczących ich przyszłości zawodowej.
20151106_142302