Spotkanie z prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem Rektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach

W dniu 20.02.2020 r. uczniowie klas I i II naszego liceum spotkali się z panem prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Mężykiem - Rektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spotkanie odbyło się w auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej i było dedykowane tylko uczniom naszej szkoły! Od wielu lat nasza szkoła współpracuje z uczelnią nie tylko ze względu na bliskie sąsiedztwo, ale podobne kierunki działalności związane z  rozwijaniem nauk matematycznych i przyrodniczych oraz wzrost umiędzynarodowienia. Wielu absolwentów naszej szkoły studiowało i aktualnie studiuje oraz wielu rodziców naszych uczniów jest związanych zawodowo  z gliwicką Alma Mater.

Pan Rektor przedstawił bardzo ważną informację dotyczącą faktu, iż Politechnika Śląska została Uczelnią Badawczą, znalazła się wśród 10 najlepszych uczelni w Polsce, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. Ponadto przybliżono sylwetę Jego Magnificencji oraz aktualne kierunki studiów.

link: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=2885

Pani prof. dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego przybliżyła ofertę tzw. studiów dualnych, polegających na jednoczesnym studiowaniu i pracy w wybranych firmach i przedsiębiorstwach. Umożliwiają one  studentom wykorzystanie teorii w praktyce oraz możliwość zarobkowania.

Przedstawiono również nowy kierunek jaki pojawił się ostatnio na Politechnice Śląskiej – mechanika i eksploatacja lotnicza oraz nawigacja powietrzna.

Następnie studenci Politechniki Śląskiej – absolwenci naszej szkoły przekazali informacje na temat praktycznej strony studiowania, programów mentorskich i działalności kół studenckich. Między innymi absolwent naszej szkoły z roku 2018, Jacek Grzybowski, finalista Olimpiady Fizycznej przedstawił informację o udziale w programie mentorskim oraz informację o kole naukowym „High Flyers”, którego jest prezesem (link http://uav.polsl.pl/).

Podczas przerwy uczniowie mogli się zapoznać z inną ofertą Politechniki Śląskiej oraz w związku z tłustym czwartkiem każdy uczeń mógł poczęstować się pączkiem.

Bardzo dziękujemy władzom uczelni za przygotowanie tak ciekawego spotkania.

link: https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=3118

galeria: https://www.polsl.pl/Strony/szkola_gliwice.aspx