Spotkanie zapoznawcze MISH

Katarzyna Zakliczyńska - ubiegłoroczna absolwentka ILO oraz finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zaprasza na SPOTKANIE ZAPOZNAWCZE.
Kasia jest studentką Uniwersytetu Warszawskiego - na wydziale MISH. Opowie o specyfice studiowania międzyobszarowego pod opieką tutora oraz o korzyściach płynących z wyboru właśnie takiej drogi rozwoju naukowego.
Przeprowadzi również lekcję języka chińskiego. Chcemy w ten sposób pomóc w przygotowanich do Międzynarodowej Olimpiady Lingwistycznej.
Wszystkich zainteresowanych uczniów proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa drogą elektroniczną ( grasze@interia.pl ) do 12 grudnia 2017r.

Grażyna Szepe - koordynatorka spotkania

 jedyne słuszne studia