STUDY IN THE USA

14 listopada 2017r. I LO Dwujęzyczne w Gliwicach odwiedził pan Andre Woloshuk z Indiany, który w ramach programu Fundacji Fulbright’a, spotkał się z uczniami klas pre-IB. Tematem prezentacji były możliwości i struktura studiów w Stanach Zjednoczonych. Pan Woloshuk omówił szczegółowo amerykański system edukacji i szkolnictwa wyższego na przykładzie własnej edukacji, wymagania aplikacyjne, system stypendialny, życie na amerykańskim campus’ie, kierunki i finansowanie studiów. Odpowiedział na wiele pytań dotyczących przygotowania aplikacji i różnych aspektów studiów w USA. Spotkanie odbyło się w jesiennym cyklu szczegółowego zaznajamiania uczniów z możliwościami studiów na uniwersytetach zagranicznych (Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Francja i Hiszpania). Spotkania z panem Woloshuk’iem będą kontynuowane w klasach dwujęzycznych I LO i Gimnazjum Nr 14.

IMG_20171114_112855