Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla naszych uczniów

W dniu 1 grudnia 2022 r. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1 odbyła się roczysta Gala wręczenia dyplomów laureatom stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 z terenu gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi/uczennicy, która/y otrzymał/a promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów. Stypendium otrzymała uczennica klasy 2a Joanna Wolińska, która w roku szkolnym 2021/2022 uzyskała świadectwo promocyjne z wyróżnieniem i uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen: 5,87.

Miło również nam poinformować, że w gronie 56 stypendystów Ministra właściwego do spraw oświaty za rok szkolny 2021/2022 z województwa śląskiego znalazło się dwóch naszych absolwentów: Adam Maciuga - finalista olimpiady fizycznej i finalista olimpiady matematycznej oraz Jakub Nowrotek - laureat olimpiady fizycznej.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/pomoc-materialna/stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-oswiaty-za-rok-szkolny-2021-2022/