Stypendia Prezydenta Miasta Gliwice w roku 2017 za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Miło nam poinformować, iż na 46 uczniów nagrodzonych stypendiami Prezydenta Miasta, 27 to nasi obecni bądź byli uczniowie.

Gratulujemy nauczycielom i uczniom byłego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 i I Liceum Ogólnokształcącego im  E. Dembowskiego – obecnie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15 w ZSO Nr 11 w Gliwicach (obecnie V LO), Gimnazjum w Żernicy, Gimnazjum Nr 3 w ZS w Knurowie oraz Gimnazjum Nr 7 w ZSO Nr 4 świetnego przygotowania uczniów do konkursów i olimpiad oraz do kontynuowania nauki w naszym liceum.

Stypendia otrzymali:

 1. za osiągnięcia w szkole ponadgimnazjalnej

stypendium I stopnia

Piotr Drzewiecki (absolwent I LO) – laureat VI miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej;

Rafał Kłosek (uczeń klasy III IB) – laureat XI miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej;

stypendium II stopnia

Szymon Gorczyca (uczeń klasy III IB) – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady z Geografii;

Katarzyna Zakliczyńska – (absolwentka I LO) – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;

Andrzej Zięba – (uczeń klasy III IB) - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady z Geografii;

 1. za osiągnięcia w szkole artystycznej

stypendium I stopnia

Wojciech Zbrożek - absolwent I LO i Państwowej Szkoły Muzycznej;

 1. za osiągnięcia w szkole gimnazjalnej
 • absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 – obecnie uczniowie pierwszej klasy I LO

stypendium I stopnia

Anna Kozub (uczennica klasy I B liceum) – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, laureatka Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Geografii, Historii i Języka Polskiego;

stypendium II stopnia

Nicole Moulds (uczennica klasy I E liceum) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Języka Francuskiego;

Aleksandra Kolorus (uczennica klasy I A liceum) – laureatka Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Matematyki;

stypendium III stopnia

Jakub Kumor (uczeń klasy I F liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;

Mateusz Kowalczuk (uczeń klasy I F liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii;

Magdalena Wójcik (uczennica klasy I F liceum) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii;

 • absolwenci Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Noblistów Polskich – obecnie uczniowie pierwszej klasy I LO

stypendium II stopnia

Jakub Hejdukiewicz (uczeń klasy I D liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii i WOS;

Małgorzata Racis (uczennica klasy I A liceum) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i Chemii;

Mikołaj Krzyczmonik (uczeń klasy I F liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii, Języka Angielskiego i Języka Polskiego;

stypendium III stopnia

Rafał Górka (uczeń klasy I D liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii i WOS;

Justyna Bik (uczennica klasy I D liceum) – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;

Agnieszka Zdonek (uczennica klasy I D liceum) – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;

Adam Marszowski (uczeń klasy I F liceum) – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego;

Stanisław Dudiak (uczeń klasy I A liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego;

Szymon Holajn – (uczeń klasy I A liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii;

Maciej Sielski (uczeń klasy I F liceum) – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;

Maja Dłużak (uczennica klasy I F liceum) – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;

 • absolwent Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15 w ZSO Nr 11 – obecnie uczeń pierwszej klasy I LO

stypendium II stopnia

Marcin Grabysz (uczeń klasy I A liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, Języka Polskiego i Matematyki;

 • absolwent Gimnazjum w Żernicy – obecnie uczeń pierwszej klasy I LO

stypendium II stopnia

Kacper Suchanek (uczeń klasy I A liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii i Matematyki;

 

 • absolwent Gimnazjum Nr 3 w ZS w Knurowie – obecnie uczeń pierwszej klasy I LO

stypendium III stopnia

Jakub Mierzwa (uczeń klasy I A liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;

 • absolwentka Gimnazjum Nr 7 w ZSO Nr 4 w Gliwicach – obecnie uczennica pierwszej klasy I LO

stypendium III stopnia

Krystyna Ignatowicz (uczennica klasy I A liceum) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.

            Informujemy ponadto, że z różnych względów formalnych stypendium Prezydenta miasta Gliwice nie otrzymali następujący laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad:

- uczniowie i absolwenci byłego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 i I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego

 1. Jakub Baranowski (absolwent gimnazjum) - finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej licealistów, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i Matematyki;
 2. Joanna Wiaterek (uczennica klasy I F liceum) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego;
 3. Natalia Cielęcy (absolwentka Liceum) – laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, finalistka laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 4. Natalia Golombek (uczennica klasy III C liceum) – finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

- absolwenci innych gimnazjów, uczęszczający do klas pierwszych liceum

 1. Kamil Kowalski (absolwent Gimnazjum w Sośnicowicach, uczeń klasy I A liceum) – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z WOS;
 2. Michał Skrzekowski (absolwent Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 15 w ZSO Nr 11 w Gliwicach, uczeń klasy I A liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki, finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii;
 3. Bartosz Miklaszewski (absolwent Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich w Gliwicach, uczeń klasy I F liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii;
 4. Agnieszka Hrabak (absolwentka Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu, uczennica klasy I D liceum) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego;
 5. Zofia Kozioł (absolwentka Katolickiego Gimnazjum w Zabrzu, uczennica klasy I D liceum) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego;
 6. Julia Krząkała (absolwentka Gimnazjum Nr 3 w Knurowie, uczennica klasy I F liceum) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego;
 7. Szymon Kubica (absolwent Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu, uczeń klasy I F liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
 8. Emilia Lisowska (absolwentka Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 w Zabrzu, uczennica klasy I F liceum) - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego;
 9. Marcin Matera (absolwent Gimnazjum Nr 1 w Gierałtowicach, uczeń klasy I F liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
 10. Tomasz Michalik (absolwent Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu, uczeń klasy I F liceum) - finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki;
 11. Igor Sitek (absolwent Publicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Zabrzu, uczeń klasy I A liceum) - laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego;
 12. Martyna Strzezik (absolwentka Gimnazjum Nr 11 w Tychach, uczennica klasy I E liceum) - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego.

IMG_0937 IMG_0943