Sukces Anny Kozub

27 marca 2019r. uczennica naszej szkoły – Anna Kozub z klasy IIb zajęła I miejsce w OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM w kategorii szkół średnich. Autorem testu językowego w KONKURSIE POPRAWNYCH FORM I NORM był dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – profesor Piotr Zbróg.

Patronat nad konkursem, którego celem jest promowanie wzorów poprawnej polszczyzny i uświadamianie niezwykle ważnej w życiu człowieka i narodu roli języka ojczystego, objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wicewojewoda Świętokrzyski Bartłomiej Dorywalski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JĘZYKOWY był częścią OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU POLSZCZYZNY.