Sukces w Alfiku Historycznym

Serdecznie gratulujemy Sewerynowi Góreckiemu z kl. 2C – MYP sukcesu w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Alfik Historyczny”.

Seweryn zajął I miejsce w województwie i V miejsce w kraju uzyskując tytuł  Laureata w kategorii uczniów drugich klas gimnazjalnych.

Drugie miejsce w województwie i 14  w kraju z klas drugich zajął Jakub Schuwald również z kl. 2C – MYP.

Artur Wysocki z klasy 3b GM uzyskał wysoki wynik zajmując 2 miejsce w województwie i 21 w kraju w kategorii uczniów trzecich klas gimnazjalnych.

Szczegółowe wyniki można poznać u p. D. Majewskiej.

Serdecznie gratulujemy.