Sukces w konkursie – Matematyka bez granic

Od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Mathematiques sans frontieres" mający charakter zawodów międzyklasowych.

Pierwsza edycja tego konkursu została zorganizowana w roku 1989 między innymi przez Akademię w Strasburgu. Objęła ona 87 klas szkół francuskich. Konkurs bardzo szybko zyskał dużą popularność w krajach Europy Zachodniej. Od 1993 roku Polska była reprezentowana w Międzynarodowym Konkursie "Mathematiques sans frontieres" (na zasadzie eksperymentu) przez uczniów z rejonu Nowy Sącz. Powołany (w październiku 2001) Polski Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu "Mathematiques sans frontieres" (wspierany przez Komitet Organizacyjny Konkursu w Strasburgu oraz polskie władze oświatowe) rozpowszechnił ten konkurs, co przełożyło się na szybki wzrost liczby polskich uczestników konkursu.

W bieżącym roku szkolnym w konkursie startowały trzy klasy naszego zespołu szkół, które zajęły następujące miejsca:

- Klasa I A (politechniczna) zajęła I miejsce w woj. śląskim i jednocześnie III miejsce w kraju (kategoria licea i technika) - nauczyciel Halina Husak,

- Klasa I D (pre-IB) zajęła III miejsce w woj. śląskim i jednocześnie VI miejsce w kraju (kategoria licea i technika) - nauczyciel Joanna Olesińska.

- Klasa 3 c w kategorii gimnazja zajęła V miejsce w woj. śląskim i jednocześnie XV miejsce w kraju - nauczyciel Joanna Olesińska.

W tym roku w konkursie brało udział 244 klas gimnazjum i 311 klas liceum i technikum (21094 uczniów z całej Polski).

Strony konkursu:

-http://www.mbg.uz.zgora.pl/

-http://maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr/spip/?niveau=1