Sukcesy olimpijskie w roku szkolnym 2019/2020

Cykl olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych w roku szkolnym 2019/2020 dobiegł końca. W tym roku, decyzją MEN, z powodu pandemii koronawirusa nie rozegrano etapów finałowych, które były wyznaczone po 11 marca. W związku z tym wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do ostatniego etapu otrzymali tytuł finalisty. Nie przyznawano tytułu laureata. Przypomnijmy sukcesy naszych uczniów.

Niezawodna, naukowa kuźnia talentów p. Doroty Majewskiej, zgodnie z oczekiwaniami, dostarczyła nam sporą grupę olimpijczyków. W Olimpiadzie Wiedzy Historycznej triumfowali Adam Kancy i Jakub Zieliński. Jakub Schuwald i Jakub Kalka odnieśli sukces w Olimpiadzie Filozoficznej (Jakub Schuwald trzeci raz z rzędu). Z kolei Oliwia Nietopiel została finalistką Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym była jedyną w tym roku olimpiadą, która zakończyła się finałem ogólnopolskim. Jej laureatką została Justyna Urbanek, a tytuły finalistów zdobyli Adam Kancy i Oliwia Nietopiel.

Pani Magdalena Koniczek, w swych rozważaniach  dotyczących prawdy zapisanej w twierdzeniu philosophia ancilla theologiae, udanie pogodziła obie dyscypliny, stojąc za sukcesami Seweryna Góreckiego w Olimpiadzie Filozoficznej oraz Zuzanny Rozwadowskiej w Olimpiadzie Teologii Katolickiej.

Pani Iwona Snopek tak twórczo zainspirowała Jakuba Schuwalda, że doprowadziła go do pierwszego w historii szkoły triumfu w Olimpiadzie Artystycznej.

Ze znakomitej pracowni fizycznej p. Zbigniewa Gawrona doczekaliśmy się kolejnych zdolnych naukowców. Michał Skrzekowski, Stanisław Dudiak i Krzysztof Kostowski zdobyli tytuły finalistów Olimpiady Fizycznej.

Liczną grupę reprezentantów mieliśmy w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Z matematyki triumfowali w niej: Aleksandra Kolorus, Jakub Mierzwa, Kamil Kowalski (opiekun p. Halina Husak); z fizyki sukces odnieśli: Michał Skrzekowski, Marcin Grabysz, Stanisław Dudiak (opiekun p. Zbigniew Gawron) i Krzysztof Kostowski z podwójnym wsparciem p. Anny Bul i p. Zbigniewa Gawrona.

Etatowe trio olimpijskie p. Tomasza Pyzika, czyli Dominika Kampka, Piotr OpielkaMichał Towarek - triumfatorzy ubiegłorocznej Olimpiady Medialnej - tym razem zdobyli tytuły finalistów XLVI Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. To nowa pozycja w naszej bogatej palecie sukcesów olimpijskich.

W jubileuszowej, 50. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, tytuł laureatki Okręgu Śląskiego przypadł Aleksandrze Pucek, uczennicy p. Tomasz Pyzika.

Sezon olimpijski przyniósł także sukcesy międzynarodowe. W drugiej edycji Online Olympiad in Linguistics brązowe medale zdobyli Julia Parkolap, której promotorem był p. Tomasz Pyzik oraz Michał Grala - podopieczny p. Grażyny Szepe.

Gratulujemy sukcesów wszystkim naszym olimpijczykom i ich opiekunom!
Liczymy, że spotkamy się jesienią na Gliwickim Laurze Nauki - corocznej gali Prezydenta Miasta, który uhonoruje uczniów za ich udane starty oraz godne reprezentowanie szkoły i miasta na olimpijskich arenach naukowych.

Nazwa olimpiady Imię i nazwisko ucznia tytuł opiekun
1. Artystyczna Jakub Schuwald finalista mgr Iwona Snopek
2. Filozoficzna Seweryn Górecki finalista mgr Magdalena Koniczek
3. Filozoficzna Jakub Kalka finalista mgr Dorota Majewska
4. Filozoficzna Jakub Schuwald finalista mgr Dorota Majewska
5. Fizyczna Stanisław Dudiak finalista mgr Zbigniew Gawron
6. Fizyczna Krzysztof Kostowski finalista mgr Zbigniew Gawron
7. Fizyczna Michał Skrzekowski finalista mgr Zbigniew Gawron
8. Innowacji Technicznych i Wynalazczości Dominika Kampka finalistka dr Tomasz Pyzik
9. Innowacji Technicznych                                 i Wynalazczości Piotr Opielka finalista dr Tomasz Pyzik
10. Innowacji Technicznych i Wynalazczości Michał Towarek finalista dr Tomasz Pyzik
11. Teologii Katolickiej Zuzanna Rozwadowska finalistka mgr Magdalena Koniczek
12. Wiedzy Historycznej Adam Kancy finalista mgr Dorota Majewska
13. Wiedzy Historycznej Jakub Zieliński finalista mgr Dorota Majewska
14. Wiedzy o Unii Europejskiej Oliwia Nietopiel finalistka mgr Dorota Majewska
15. Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Justyna Urbanek laureatka mgr Dorota Majewska
16. Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Adam Kancy finalista mgr Dorota Majewska
17. Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym Oliwia Nietopiel finalistka mgr Dorota Majewska
18. Online Olympiad in Linguistics Michał Grala brązowy medal mgr Grażyna Szepe
19. Online Olympiad in Linguistics Julia Parkolap brązowy medal dr Tomasz Pyzik