Uczeń klasy trzeciej MYP Jakub Ludwig wśród najlepszych mówców Polski.

Jakub został  finalistą XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Składowi jury przewodniczyła prof. Aneta Załazińska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przygotowany przez nauczycielkę języka polskiego   Annę Janię  Jakub znalazł się w zaszczytnym gronie dwudziestu pięciu finalistów z całej Polski oraz z  Czeskiego Cieszyna. 23 listopada 2016 roku wygłosił swoje przemówienie w historycznej Sali Sejmu Śląskiego.

Gratulujemy sukcesu!

VIDEO0017_0000063379