Uczniowie klasy IA zajęli I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières”

12

Z przyjemnością informujemy, że w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Mathématiques sans Frontières” „Matematyka bez Granic” edycja polska dla uczniów trzecich klas gimnazjów i pierwszych klas ze szkół ponadgimnazjalnych uczniowie klasy I A liceum (klasa politechniczna) zajęli I miejsce w regionie i jednocześnie IV miejsce w kraju.

Ideą konkursu jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy: krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata, szkołami danego regionu, matematyką i językami obcymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, samymi uczniami.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką, podniesienie poziomu pracy w grupach, zwiększenie stopnia zaangażowania wszystkich członków grupy w realizację wspólnie wyznaczonego celu, pobudzanie własnej inicjatywy i rozwijanie twórczej aktywności uczniów, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, sprawdzenie stopnia opanowania języków obcych.

W rozwiązywaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (pracując w odpowiednio dobranych grupach).

Organizatorem konkursu w ponad 20 krajach świata jest Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans Frontières” z siedzibą w Strasbourgu. Konkurs obywa się pod auspicjami Rady Europy.

Gratulujemy także sukcesów pozostałym uczestnikom tego konkursu z naszej szkoły

klasy liceum

II miejsce w regionie i jednocześnie V miejsce w kraju uzyskała klasa I D (pre-IB)

V miejsce w regionie i jednocześnie XIV miejsce w kraju uzyskała klasa IB

klasy gimnazjum

II miejsce w regionie i jednocześnie VI miejsce w kraju uzyskała klasa 3d (MYP)

IV miejsce w regionie i jednocześnie VIII miejsce w kraju uzyskała klasa 3b
Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych w Katowicach
Strona konkursu

1