UDZIAŁ KLAS III GIMNAZJUM W OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU KARIERY

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego 21 października klasy IIIa i IIIb uczestniczyły w spotkaniu  z Panem Witoldem Oleksy pracownikiem firmy FLUOR S.A. Miało ono na celu zaznajomienie uczniów z działalnością firmy, pokazanie jakie możliwości dają zawody techniczne, jak również zachęcanie do podjęcia w przyszłości nauki na Politechnice Śląskiej 6 7 8

 

22 października przedstawiciel Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych - Pan Krzysztof Kuczerawy przeprowadził dla klas trzecich warsztaty pt. "Wolontariat drogą do sukcesu".  9 10 11

 

23 października wszystkie klasy trzecie uczestniczyły w I GLIWICKICH TARGACH ZAWODÓW zorganizowanych przez CKZiU. 13 14 15 16 17