Warsztaty mediacji rówieśniczej

"W dniu 10 lutego 2014 roku szkoła przystąpiła do wdrażania w życie szkoły mediacji rówieśniczej, czyli mądrego sposobu rozwiązywania konfliktów. Nasz projekt "Mądrze rozwiązujmy konflikty" zakłada przeszkolenie młodzieży biorącej udział w projekcie oraz decyzją dyrekcji, by objąć oddziaływaniem projektu jak największą liczbę uczniów, w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele samorządu szkolnego. Szkolenie - pierwsze z cyklu do czerwca br. - poprowadziła pani Joanna Piórkowska, nauczyciel dyplomowany i mediator sądowy z dużym doświadczeniem praktycznym. W marcu zostanie przeprowadzone szkolenie dla rady pedagogicznej. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem uczniów.
Mediacja jako nowoczesny środek rozwiązywania sporów i konfliktów ma ważne znaczenie dla życia szkoły. Pozwala młodzieży samodzielnie kształtować życie społeczności klasowych oraz w szerszym kontekście życia codziennego szkoły. Jej celem jest rozwiązywanie sporów na zasadzie bezstronnego, kontaktu między zwaśnionymi stronami, z poszanowaniem ich odrębności i godności. Tym samym młodzież naszej szkoły zyskuje szansę na kształtowanie umiejętności/technik mediacji w szkole. Cykl warsztatów, jakie w tym semestrze prowadzi pani Joanna Piórkowska to bezpośrednie przełożenie założeń projektu "Konflikte Klever loesen" na życie naszej szkoły"
Wojciech Dutka