WARSZTATY Z BIZNESU I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W “JEDYNCE”

20161202_125540
2 grudnia po raz kolejny naszą szkołę odwiedził Pan Marc Potter prezes firmy MINCON POLSKA w Tarnowskich Górach.
20161202_105239
Tym razem przeprowadził warsztaty z planowania kariery, które odbywały się w jednej z sal wykładowych Politechniki Śląskiej.
Brali w nich udział uczniowie klas pierwszych LO.
20161202_105309 20161202_105632
Ciekawy wykład wraz z prezentacją multimedialną przeprowadzony był w języku angielskim. Pan Marc Potter zapoznał młodzież między innymi z etapami planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, z metodami przygotowującymi do odbycia profesjonalnej rozmowy rekrutacyjnej z pracodawcą, dokumentami aplikacyjnymi oraz ze światowym biznesem.
20161202_124412
Spotkanie wzbudziło spore zainteresowanie wśród uczniów, którzy chętnie zadawali pytania dotyczące prelekcji.
20161202_124707(1)
Wiadomości zdobyte w czasie  wykładu były nowym doświadczeniem, które młodzież na pewno wykorzysta w swojej przyszłości zawodowej.