„WDZIĘCZNOŚĆ JEST PAMIĘCIĄ SERCA”- UROCZYSTE POŻEGNANIE KLAS TRZECICH GIMNAZJUM

         W czwartek, 23.06.2016r. o godzinie 17.00 odbyło się uroczyste pożegnanie klas trzecich gimnazjum.
Rozpoczęło je przemówienie p. dyrektora Damiana Kołtuna, który podsumował trzy lata nauki od września 2013r. do czerwca 2016r.
         Potem okolicznościowe przemówienia wygłosili:
Emilia Kiełtyka - żegnająca gimnazjalistów w imieniu klas drugich.
Zuzanna Świder - przedstawicielka klas trzecich gimnazjum dziękująca nauczycielom za ich wieloletni trud oraz Rodzicom za troskę i opiekę, a także podsumowująca pracę w samorządzie szkolnym.
         Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ukończenia szkoły wszystkim gimnazjalistom. Wpierw dostały je osoby, które - uzyskując średnią co najmniej 4,75 - otrzymywały świadectwa z  paskiem, a potem pozostali uczniowie. Odbierali je z rąk p. wicedyrektor Agaty Kotuły oraz swoich wychowawców:

  1. 3a – p. Aliny Pucykowicz
  2. 3b – p. Zbigniewa Zwierzyńskiego
  3. 3c – p. Barbary Malec-Pytel

         Nie zabrakło także nagród książkowych (ufundowanych przez Radę Rodziców) dla tych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych a także  szczególnie aktywnie włączali się w pracę wolontariatu, biblioteki, Samorządu szkolnego.
         Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez klasę II B LO pod kierunkiem ich wychowawczyni p. Tatiany Machi.
Licealiści przestawili jeden dzień z życia Gimnazjum nr 14 w humorystycznym (często muzycznym) ujęciu, w krzywym zwierciadle. Śmiechu było co niemiara. Świetnie bawili się i uczniowie, i nauczyciele.
         W trakcie uroczystości mieliśmy także okazję zobaczyć prezentację trzyletnich osiągnięć poszczególnych klas, którą przygotowała Zuzanna Świder pod okiem p. A. Chmielewskiego.
Konferansjerkę poprowadził Marcin Olesiński.
Nagłośnieniem zajęła się klasa IIB LO, która także przygotowała salę i dekorację na tę uroczystość.
Nad całością czuwała ich wychowawczyni p. Tatiana Machi.

Zakonczenie6 Zakonczenie1 Zakonczenie2 Zakonczenie3 Zakonczenie4 Zakonczenie7