WIZYTA PROFESORA JOHNA CAMPBELL I JANA JEZIERSKIEGO

ZDJECIE 1 SPOTKANIE 11.05.2016
11 maja w naszej szkole gościli Pan profesor John Campbel oraz dr.hab Pan Jan Jezierski.
W spotkaniu brali udział uczniowie klas Id i IId LO.
ZDJĘCIE 2 SPOTKANIE 11.05.2016
Pan John Campbell reprezentował Uniwersytet Birmingham, a Pan Jan Jezierski Politechnikę Śląską.
ZDJĘCIE 3 SPOTKANIE 11.05.2016 (2)
Obaj prelegenci w ciekawy sposób zaprezentowali swoje uczelnie, jak również wskazali młodzieży
korzyści wynikające ze studiowania na uczelniach technicznych za granicą i w Polsce.
Wykład przeprowadzono w języku angielskim, co na pewno było elementem wzbogacającym wiedzę uczniów.
Dzięki spotkaniu młodzież otrzymała wiele cennych wskazówek, które przydatne będą w ich
przyszłej karierze zawodowej.
ZDJĘCIE 4 SPOTKANIE 11.05.2016